Kulttuuri antiikin maailmassa
  • Kirjastoluokka 91.17
  • Sidottu
  • 170 x 250 mm
  • 688 sivua
  • Graafinen suunnittelu dog design
  • Ilmestynyt 18.9.2009
  • ISBN 978-951-851-157-4

Kulttuuri antiikin maailmassa

Ilmestynyt 18.9.2009

loppuunmyyty

Kulttuuri antiikin maailmassa on kattava ja yleistajuinen esitys länsimaisen kulttuurin kehdosta antiikin Kreikassa ja Roomassa. Suomen parhaiden asiantuntijoiden kirjoitukset antiikin historiasta, myyteistä, sivistyksestä ja jokapäiväisen elämän ulottuvuuksista valaisevat yhteistä perintöämme. Antiikin ajan ja nykypäivän välisistä yhteyksistä kirjaan ovat kirjoittaneet varsinaisen tekijäryhmän lisäksi Jaakko Hämeen-Anttila, Jorma Kaimio, Juha Sihvola, Leena Pietilä-Castrén sekä Paavo Castrén.

Kulttuuri antiikin maailmassa on luotu aikaa kestäväksi tietolähteeksi. Teoksessa on huomioitu viimeisten vuosikymmenten mittaan tapahtunut tiedon määrän merkittävä kasvu ja historiallisten tulkintojen kehitys.

Teos soveltuu oivallisesti tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille, mutta ennen kaikkea se on suunnattu kenelle tahansa, joka kaipaa tietoa antiikin maailmasta. Se on oiva katsantokannan avartaja vaikkapa intohimoiselle teatterinharrastajalle, ja sen runsas sisältö tarjoaa uusia näkökulmia niinkin arkisiin ja populaareihin elämänalueisiin kuin turismi, urheilu tai kauneus.

Yli 600-sivuinen temaattisesti jaoteltu kirja sisältää kattavat, lukijaa palvelevat hakemistot. Kokonaisuus on havainnollisesti kuvitettu tietopaketti, jonka voi mainiosti lukea vaikka kannesta kanteen, mutta joka toimii erinomaisesti myös hakuteoksena. Kirja on laadittu sisarteokseksi vuonna 2007 julkaistulle Kirjallisuus antiikin maailmassa -kirjalle, joka sai Klassillis-filologisen yhdistyksen myöntämän Vuoden Klassikko -palkinnon.

Lukuisissa kulttuureissa on ennustettu kautta tunnetun historian. Tämä tiedettiin jo antiikin aikana, niinpä tarkkanäköinen Cicero (100-43) kiinnitti teoksessaan De divinatione (”Ennustamisesta”) huomiota ennustamisen universaaliin luonteeseen. Ihminen tarvitsee ongelmiinsa neuvoja ja ratkaisuja, mutta hän saattaa olla myös kiinnostunut tulevaisuudesta: avun pyytäminen ja tulevaisuuden tiedustelu liittyvätkin usein yhteen ennustamisessa. Vaikean tilanteen edessä antiikin ihmisellä oli tapana pyytää apua jumalilta tai muilta korkeammilta voimilta joko suoraan tai erityisten välittäjien kautta. Kysyjälle tällainen ratkaisu on helpotus, sillä päätösten tekeminen ja valinnan taakka sekä samalla vastuukysymykset siirretään toisaalle. Oraakkelin antama vastaus saattaa myös tuntua puolueettomalta, mikäli kysyjänä on erilaisten mielipiteiden jakama yhteisö. Mitä jumala vastaakin, on kaikkien toimittava sen mukaan. Oraakkelijumalan vastaukseen tai ennuslauseeseen saattoi kuitenkin liittyä suuri ongelma. ”Onko jumala varmasti oikeassa?”, joku saattoi kysyä. ”Entä jos jumalallista vastausta on manipuloitu?” Mutta vaikka jumala olisikin vastauksen takana, onko siltikin toimittava sen mukaan?

SULJE

"Kirja on hieno teos kotikirjastoon, mutta myös oiva apu historian opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Selkeytensä vuoksi se on myös mielenkiintoinen selailuteos, ja hakuteos kattavan hakemistonsa ansiosta."
Historia no: 2009/11