Suomalainen Vankileiriraportti
  • Luokitus 97.1
  • Sidottu , yliveto
  • 140 × 205 mm
  • 208 sivua
  • Kansi: Sampo Salminen / Ink Graphics Helsin ki
  • ISBN 978-951-851-329-5

Suomalainen Vankileiriraportti

Ilmestynyt 22.3.2011

loppuunmyyty

Neuvostoliiton vankileirit, pahamaineinen gulag, muodostivat mittasuhteiltaan valtavan ja luonteeltaan kyynisen rangaistusjärjestelmän, joka eli kyseenalaista kukoistuskauttaan Stalinin vallan aikana. Kansainvälisesti tunnetuin gulagia koskeva kirjallinen esitys on epäilemättä Aleksandr Solženitsynin Vankileirien saaristo.

Sittemmin, neuvostojärjestelmän romahtamisen jälkeen ja arkistojen avauduttua, aiheesta on kirjoitettu runsaasti, mutta täsmällisiä tietoja esimerkiksi leireillä kärsimään joutuneiden määristä ei ole käytettävissä. Paljon on vielä kertomatta. Suomalaisnuorukainen Niilo Koljonen joutui 1940-luvun lopulla vankileireille Siperiaan viideksi vuodeksi. Hän selvisi hengissä, ja kotiin päästyään hän laati ensimmäisenä suomalaisena kartoituksen omista ja muiden suomalaisten leirikokemuksista. Suojelupoliisi takavarikoi käsikirjoituksen ennen kuin hän ehti lähettää sen ulkomailla julkaistavaksi. Nyt, miltei 60 vuotta myöhemmin, Koljosen raportti julkaistaan historioitsija Erkki Vettenniemen taustoituksella ja kommentaarilla varustettuna. Suomalainen vankileiriraportti on järisyttävää luettavaa kaikille maamme lähihistoriasta ja henkiinjäämisvietin voimasta kiinnostuneille.

Ravinnon puutteen ja pakollisen unettomuuden
johdosta melkein poikkeuksetta kaikkien
vankien mielenkiinto sammuu elämän muita ilmiöitä
kohtaan ja mielikuvitus liikkuu pääasiassa näiden
kahden asian synnyttämän ongelman ympärillä.
Tällainen olotila yhdessä kuulusteluissa käytettyjen
lupausten ja uhkausten kanssa on usein riittävä siihen,
että vanki taipuu kuulustelijan tahdon mukaan.
Mutta jos tämä ei riitä ja haluttua tunnustusta ei
saada irti, voidaan käyttää muita tehokkaampia
keinoja (…). Kuulustelutavat ja kuulustelujen kovuus
riippuu hyvin paljon siitä sattumasta, minkälaiselle
kuulustelijalle asianomainen joutuu ja kuinka
itsepintaisesti hän pitää kiinni siitä, mikä on hänen
mielestään totuus asiassa.

SULJE