Änimling
  • LUOKITUS 82.2
  • SIDOTTU, SUOJAPAPERI
  • 148 × 207 MM
  • 74 SIVUA
  • ULKOASU JENNI SAARI
  • ISBN 978-951-851-882-5

Änimling

Ilmestynyt 12.10.2018

OSTAprinted book

Mitä väkivalta tekee, mitä valta yleensä tekee? Stina Saaren hurja esikoisrunokokoelma Änimling on väkevä yritys kohti jotain lähes sanomatonta. Sitä varten on käytävä kuunylisessä ja maanalisessa sekä katsottava kohti kamalaa: seksuaalista väkivaltaa ja sotaa, mutta myös ihmistä ja kieltä särkymisen ja vimmaisen uudelleenkeksimisen tilassa.

Saaren ilmaisu on monipuolisuudessaan järisyttävää. Kieli särkyy, säikkyy, naksuu, jytisee ja laulaa. Sanat yrittävät keksiä itseään uudestaan – väkivalta koskee myös kieltä ja kommunikaatiota. Änimling on raaka, tärkeä, omituisella tavalla hauska ja erinomaisen tärkeä runokokoelma.

"mustia kädenjälkiä katossa

jää

kolm esta yhdek sän

kaksikymm entä s eitsemän

ka hdek sanky mmentä y ksi

kak si sataa neljä kymment äk olme

seitsemäns ataak aksik ymmentäyhdek sän

kaksituhattasatakahdeksankymmentäseitsemän

kuu s itu hattaviis i sataa kuusi kymmen täyks i

yhdek sän toista tuh attak uusisataa kahdek sankym mentä kolme

viis i kymment ä yhdeks änt uh a ttanelj äky mm entä yhdeks ä nnn"

SULJE