Joka kymmenes nainen – Elämä endometrioosin kanssa
  • LUOKITUS 59.57
  • NIDOTTU, LIEPEET
  • 130 × 207 MM
  • 224 SIVUA
  • ULKOASU ANNA MATTSSON
  • ISBN 978-951-851-877-1

Joka kymmenes nainen – Elämä endometrioosin kanssa

Ilmestynyt 7.9.2018

OSTAprinted bookebook

Endometrioosi on yksi yleisimmistä naistentaudeista. Arviolta kymmenen prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista sairastaa sitä, mikä Suomessa tarkoittaa noin 200 000:ta naista. Tuohon määrään suhteutettuna endometrioosia koskeva lääketieteellinen asiantuntemus on yleisesti ottaen vielä heikolla tolalla, eikä yhteiskunta laajemminkaan osaa endometrioosiin oikein suhtautua. Sitä ei osata riittävästi diagnosoida, mikä aiheuttaa usein potilaiden vaivojen vähättelyä, eivätkä vaikkapa Kelan lääkekorvaukset ole endometrioosin osalta kohtuullisella tasolla. Herää kysymys, johtuuko tämä kaikki esimerkiksi siitä, että kyseessä on nimenomaan naistentauti, tai ehkä siitä, että tauti aiheuttaa oireita ihmiselämän intiimeimmiksi koetuilla alueilla, mikä on omiaan herättämään häpeää.

Kuitenkin endometrioosi on sairaus, jota voidaan usein myös helposti hoitaa, vaikka siitä ei nykytiedon valossa täysin voi parantua. Sen ikävät vaikutukset voidaan useimmiten minimoida, kunhan oikea diagnoosi saadaan tehtyä. Sairauden ei tarvitse määritellä elämää.

Joka kymmenes nainen on yleistajuinen tietokirja endometrioosista ja sen hoidosta. Kirja palvelee kaikkia diagnoosin saaneita tai sellaista tarvitsevia ja ehdottomasti myös heidän lähipiiriään. Suositeltavaa luettavaa se on myös terveysalan ja koulumaailman ammattilaisille sekä yhteiskunnan vaikuttajille.

"Moni endometrioosin takia vuodatettu kyynel voitaisiin välttää, jos sairaus tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi Olovsson toivoo, että nuorten parissa työskenteleviä aikuisia valistettaisiin sairaudesta huomattavasti paremmin. Erityisen tärkeää olisi kertoa siitä opettajille, nuoriso-ohjaajille, kouluterveydenhoitajille, mutta myös apteekkien työntekijöille. Jos kaikki he tietäisivät endometrioosista enemmän, he osaisivat kannustaa ja ohjata sen oireista kärsiviä tyttöjä gynekologin vastaanotolle.

Tietenkin myös itse nuorille tytöille – ja pojille – pitäisi kertoa endometrioosista mahdollisimman varhain jo koulussa, jotta he osaisivat hakea apua, jos heillä tai heidän kavereillaan on sairauteen viittaavia oireita. Endometrioosin voisi hyvin ottaa puheeksi esimerkiksi samassa yhteydessä, kun puhutaan seksistä, ehkäisystä ja kuukautisista. Endometrioosin oireet kun voivat alkaa 11–13-vuotiaana. Sen ikäisten potilaiden hoitaminen on Olovssonin mukaan varsin yksinkertaista. Yleensä hoidoksi riittävät pelkät e-pillerit. Nuorikin tyttö voi syödä e-pillereitä, tarvittaessa myös ilman taukoja, siihen saakka, kun hän mahdollisesti haluaa tulla raskaaksi. Suurimmalle osalle pillereistä ei ole mitään haittaa, ja jos haittoja tulee, niistä pääsee yleensä eroon vaihtamalla pillereitä."

SULJE

"Kirja on tiukka tietopaketti endometrioosista, kroonisesta sairaudesta, jota arviolta joka kymmenes nainen sairastaa. Siis Suomessa arviolta 200 000 kohdullista ihmistä. Ei ole ihan vähän se."
Saara Särmä, Kansan Uutiset 14.9.2018

"Helppolukuinen tietokirja kuvaa kahdeksan naisen kautta, millaista on sairastaa endometrioosia. Kirjan kirjoittanut toimittaja ja istekin endometrioosia sairastava Anne Ignatius kuvaa ja ottaa myös kantaa siihen, miten sairautta Suomessa hoidetaan. (--) Endometrioosiin saattaa liittyä häpeää, jota sairautta asiallisesti ja monipuolisesti käsittelevä kirja osaltaan purkaa."
Elina Pajunen, Kainuun Sanomat 11.9.2018