Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta
  • LUOKITUS 30.1
  • NIDOTTU, LIEPEET
  • 125 × 197 MM
  • 240 SIVUA
  • ULKOASU DOG DESIGN
  • ISBN 978-951-851-877-1

Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta

Ilmestynyt 24.8.2018

OSTAprinted bookebook

Viime vuosina moni yhteiskunnallinen keskustelu on sivunnut "Y-sukupolvea". Yleisimmin termillä tarkoitetaan 1980-luvulla syntyneitä, siis juuri nyt aikuisen, vakavan elämänsä alkutaipaleella kulkevia kansalaisia. Y-sukupolvi on elänyt vaiherikkaat lapsuuden ja nuoruuden, joiden aikana Suomi ja maailma ovat läpikäyneet mittavia muutoksia. Y:n elämänkaareen on tallentunut vaikea lama, voimakas nousukausi ja pitkä taantuma, hyvinvointivaltion ja työmarkkinoiden murros, siirtyminen globaalin kilpailutalouden aikaan sekä digiloikka. Aikaamme määrittävät yksilön vastuu, yltäkylläisyyden ja epävarmuuden ristiveto sekä monet kipeästi ratkaisuaan odottavat ongelmat. Siten Y:hyn, nykyisellään noin 700 000 ihmisen muodostamaan porukkaan, kohdistuu myös kosolti toiveita ja odotuksia, sillä heidän harteillaan on alati painavampi taakka suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta.

Y:itä on luonnehdittu monin tavoin: levottomiksi, malttamattomiksi, itsekkäiksi, ironisiksi, solidaarisiksi, kansainvälisiksi ja ties miksi muuksi. Mutta mitä Y:stä todella tiedetään? Keistä oikeastaan puhutaan, ketkä jäävät katveeseen? Millaisia ovat Y:n sukupolvikokemukset vai voiko sellaisia edes määritellä?

Aikalaisdiagnostisessa tietokirjassaan Mikko Piispa, syntymävuoden perusteella itsekin Y, luotaa tätä mittavaa yhteiskunnallista teemaa muun muassa sukupolvitutkimuksen valossa. Hän linkittää tutkimustietoa ajankohtaisiin keskusteluihin ja henkilökohtaisiin havaintoihin. Kirjan lähtökohta on, että sukupolvikokemusten on aina palauduttava aikansa elinoloihin. Niitä teoksessa avataan yhdeksän avainsanan kautta: yksilöllisyys, yltäkylläisyys, portfolio, kaupunki, kännykkä, 9/11, MM 95, kannabis ja tulevaisuus. Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta onkin myös kirja Suomesta sellaisena kuin se nyt on, hetki sitten oli ja ehkä hetken päästä tulee olemaan.

"Äärimmäinen puute tai runsaus, epäonnistuminen tai menestys eivät ole Y-sukupolven (tai minkään muunkaan sukupolven) universaalisti jakamia kokemuksia, mutta niiden välimaastosta löytyy selvemmin jaettuja yhtäältä kohtuullisen pärjäämisen ja hyvinvoinnin, toisaalta epävarmuuden kokemuksia. Epävarmuus on osoittautunut niin väestötason kyselyissä kuin laadullisissa tutkimuksissa "sosiaaliseksi faktaksi", joka tavalla tai toisella kummittelee jokaisen y-sukupolvelaisen elämän taustalla. Epävarmuus on myös sellainen mielenmaisema, joka istahtaa hyvin yksilöllisyyden eetoksen viereen. Yksin pärjääminen ja individualistinen elämänpolitiikka tuovat takaraivoon tunteen, että jokin voi mennä myös pieleen: mitä jos turvaverkot eivät kannattelekaan, jos epäonnistun? Tai mitä jos maailmassa tapahtuu jotain vakavaa? Erilaiset väestötason kyselyt, Nuorisobarometrit mukaanlukien, osoittavat että ihmiset yleensä uskovat oman tulevaisuuden valoisuuteen, mutta kansakunnan tai maailman tulevaisuuden suhteen ei olla niin optimistisia."

SULJE

"Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta on äärimmäisen luettava teos. Piispa (s. 1983), sosiologi, kykenee hyödyntämään omakohtaisen asiaproosan hyveitä."
blogit.apu.fi 30.11.2018

”Ymmärtääksemme paremmin eri sukupolvien taustoja, kasvuprosesseja ja arvomaailman kivijalkoja, tarvitsemme Piispan teosten kaltaisia selontekoja.”
Johanna Kuivakangas, Nuorisotyö 3/2018

”Piispa varoittaa turhaan tieteellisestä otteesta johdantoluvussaan, sillä hänen tyylinsä sanoittaa tutkimuksia yleistajuiseksi tekstiksi on mainio. Tarina polveilee välillä keskittyen tutkimukselliseen antiin, välillä hypähtäen ja säilyen Piispan omissa ajatuksissa. Tämä vaihtelu pitää lukijan hereillä, sillä sujuvuudessaan kirja ei kuitenkaan ole populistisen kevyt. Itse asiassa kirja on herkullinen sekoitus taustoittavaa ja maalailevaa tutkimukseen perustuvaa kuvailua, ja kevyempiä arkielämän ilmiöitä, joita itsekin Y-sukupolvelaisena osaa asettaa omiin uomiinsa. Piispan perehtyneisyyttä ja taustatyön laajuutta ei voi kuin ihaillen kadehtia.”
Susanna Kultalahti, Nuorisotutkimus 3-4/2019

”Mikko Piispan kirja on virkistävä aikalaisdiagnoosi Suomen ja ympäröivän maailman lähihistoriasta.”
Matti Virtanen, Yhteiskuntapolitiikka 4/2018