Värioppi
  • LUOKITUS 53.66
  • ALKUTEOS: ZUR FARBENLEHRE
  • SUOMENNOS: PIRKKO HOLMBERG JA PAJARI RÄSÄNEN
  • SIDOTTU
  • 140 × 210 MM
  • 320 SIVUA
  • ULKOASU Dog Design
  • ISBN 978-951-851-671-5

Värioppi

Ilmestyy 15.12.2019

OSTAprinted book

Maailmankirjallisuuden klassikoihin lukeutuvan Johann Wolfgang von Goethen elämäntyöhön kuuluivat myös luonnonfilosofiset tutkimukset, joista huomattava osa kohdistui optiikkaan ja värioppiin. Niiden tuloksena ilmestyi vuonna 1810 Zur Farbenlehre, jonka keskeisin ja laajimman vaikutuksen tehnyt, niin kutsuttu didaktinen osa julkaistaan nyt ensi kertaa suomeksi nimellä Värioppi.

Omassa tutkimuksessaan Goethe on hyvin kriittinen siihen asti vallalla ollutta Isaac Newtonin optiikkaa ja värejä koskevaa fysikaalista ajattelua kohtaan, mistä Goethea on sittemmin paljon arvosteltukin. On kuitenkin huomattava, että Goethen lähtökohdat ovat aivan toiset kuin Newtonin, joka tutki valoa fysikaalisena ilmiönä. Goethe puolestaan
ajattelee värejä nimenomaan havaittuina asioina.

Goethen suurtyö onkin osoittautunut vaikuttavimmaksi nimenomaan kuvataiteessa ja laajemminkin inhimillistä havaintoa tutkivissa perinteissä. Itse Väriopin merkittävyyden ohella lukijat pääsevät nauttimaan myös Goethen kaunokirjallisesta tyylistä.

 

SULJE