Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen
  • LUOKITUS 99.13
  • NIDOTTU, LIEPEET
  • 130 × 207 MM
  • 208 SIVUA
  • ULKOASU Dog Design
  • ISBN 978-951-851-991-4

Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen

Ilmestynyt 15.10.2020

OSTAprinted bookebook

Johtopäätös on kirja organisaatioista ja yhteisöistä aikana, jolloin perinteinen, hierarkkiseen ajatteluun nojaava johtamiskulttuuri tekee tilaa yhteisöstä itsestään kohoavalle itseohjautuvuudelle tai monikolliselle johtajuudelle. 

Lukuisat tutkimukset kertovat, että kun yhteisön toiminnan vastuut jaetaan sen jäsenille ja yhteisöön muodostuu me-ajattelu vanhan yksilöjohtajakeskeisen minä-ajattelun sijaan, yhteisö parhaimmillaan alkaa kukoistaa tavalla, joka ei aiemmin olisi ollut mahdollista. Niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin organisaatioissa tästä seuraa mielekkään tehokkuuden roimaa kasvua ja voimavarojen tarkoituksenmukaisempaa kohdentumista toiminnan kaikilla alueilla. Ja tietenkin paremmin voivat ja tavoitteisiin sitoutuneemmat työntekijät. 

Kirja taustoittaa nykytilannetta yhtäältä katsauksella pomokulttuurin historiaan ja toisaalta siihen, miten itseohjautuvuutta on organisoituneissa ihmisyhteisöissä ollut aina. Se esittelee konkreettisesti nykyorganisaatioita, joissa itseohjautuvuus on omaksuttu osaksi toimintakulttuuria ja kertoo, miten itseohjautuvuutta voi ja kannattaa kehittää.