Perusteen periaate
  • LUOKITUS 11
  • SIDOTTU
  • 130 X 207 MM 
  • 224 SIVUA 
  • ULKOASU JENNI SAARI
  • ISBN 978-951-851-542-8

Perusteen periaate

Ilmestynyt 16.4.2018

OSTAprinted bookebook

Perusteen periaate on Martin Heideggerin lukuvuonna 1955–1956 pitämän luentosarjan teksti. Sen keskiössä on kuuluisa Gottfried Leibnizin periaate: mitään ei ole ilman perustetta. Heidegger johdattelee lukijoitaan kohti "ajattelun hyppyä", jonka myötä tuo järjen periaate ymmärretään olemisen periaatteena.

Kirja sisältää Heideggerin kattavimman pohdinnan historiasta ja sen olemuksesta, olemisen kohtalosta, jota pidetään hänen myöhäisajattelunsa tärkeimpänä askeleena. Yhtenä Heideggerin taiteellisimmin laadituista teksteistä Perusteen periaate sisältää myös tärkeitä pohdintoja kielestä, kääntämisestä, järjestä, objektiivisuudesta ja teknologiasta, sekä merkittäviä tulkintoja muiden muassa Leibnizista, Immanuel Kantista, Aristoteleestä ja Goethesta. Kirja toimii erinomaisena johdantona joskus vaikeaselkoisenakin pidetyn filosofin ajatteluun.

"Nihil sine ratione, ei mitään ilman perustetta: näin kuuluu hädin tuskin ääneen lausuttu muotoilu kaikkialla määräävästä näkemyksestä, johon mieltäminen turvautuu. Tästä huolimatta länsimaisen ajattelun historia, joka alkoi kuudennella vuosisadalla ennen Kristusta, tarvitsi 2 300 vuotta siihen, että tuo tuttu ajatus "ei mitään ilman perustetta" asetettiin periaatteeksi ja tunnistettiin laiksi, siihen että se tunnustettiin koko kantavuudessaan ja osoitettiin tieteellisesti rajoittamattoman päteväksi. Koko tämän ajan perusteen periaate ikään kuin uinui. Tähän mennessä tuota merkillistä tosiasiaa ei ole KUVA © BETTMANN/CORBIS juurikaan pohdittu eikä myöskään ole kysytty, mistä voisi johtua, että tuo pieni periaate tarvitsi niin hämmästyttävän pitkän itämisajan. Sillä vasta 1600-luvulla Leibniz tunnisti sen jo vanhastaan tutun käsityksen, ettei mitään ole ilman perustetta, määrääväksi periaatteeksi ja esitti sen perusteen periaatteena. Voisiko olla niin, että yleisen ja pienen perusteen periaatteen kautta ilmoille tuli jotain ainutlaatuista ja suurta? Valmisteliko poikkeuksellisen pitkä itämisaika myös poikkeuksellista heräämistä, havahtumista sellaiseen valvetilaan joka ei enää salli unta ja kaikkein vähiten itämistä, inkubaatiota, temppeliunta?"

SULJE