Koulun pirulliset dilemmat
  • Kirjastoluo kitus: 38.5
  • ISBN 978-951-851-249-6
  • sidottu, yliveto
  • 130 × 207 mm
  • 288 sivua
  • Graafinen suunnittelu Jenni Saari

Koulun pirulliset dilemmat

Ilmestynyt 9.5.2012

loppuunmyyty

Koulu on kulttuurimme tärkeimpiä instituutioita ja koulukasvatus on yksi eniten keskustelua synnyttävistä yhteiskunnallisen toiminnan areenoista. Länsimaisille demokraattisille järjestelmille on nimittäin ominaista se, että koulun tehtäviä koskevia vaatimuksia voivat esittää kaikki: oppilaat ja heidän huoltajansa, poliittiset puolueet, ideologiset ja uskonnolliset ryhmittymät, virkamiehet, asiantuntijat, työmarkkinatahot, kansalaisjärjestöt sekä koulujen työntekijät. Niinpä koulu joutuu nyky-Suomessa alati kiihtyvien yhteiskunnallisten muutosten ja taloussuhdanteiden ailahtelun myötä yhä mutkikkaampien eturistiriitojen ja paineiden kohteeksi. Täällä koulu koskettaa kaikkia.

Kirjassaan Koulun pirulliset dilemmat Jari Salminen tarkastelee näitä nykyisiä ristiriitaisia haasteita, koululaitoksen historiassaan kohtaamia jännitteitä sekä yleistä koulun kehittämisen kysymystä historiallis-filosofisella otteella. Runsaaseen tutkimusaineistoon nojaten Salminen on laatinut yleistajuisen ja selkeän tietokirjan, joka soveltuuerinomaisesti sekä yleisesti koulun haasteista kiinnostuneille että alan opiskelijoille ja tutkijoille.

Heijastaessaan rainakuvia luokkahuoneen seinälle pimeässä hirsirakennuksessa 1930-luvun maaseutuoppikoulu saattoi herättää oppilaissa ainakin hetkellisen uusmedian ja modernin elämän mukanaan tuoman lisäkiinnostuksen. Sellaista laitetta ei nuorten kotipiirissä juuri kellään ollut käytössään. Tämän edun koulu menetti jo 1960-luvun lopulla, kun televisio yleistyi kodeissa. Informaatioteknologian käyttötutkimus onkin osoittanut lasten keskeisen merkityksen kodeissa ja vapaa-ajalla tapahtuvan uusmedian käytössä. Pirstaleinen media- ja viihdeteollisuus tuottaa jatkuvalla sykkeellä informaatiovirtaa kaikesta mahdollisesta. Ristiriita koulun tarjoaman klassisen sivistystradition periaatteen ja syväoppimisen välillä on ilmeinen.

SULJE

"Laajan teoreettisen pohdiskelun lomassa satelee itsestäänselvyyksiä hyvin perusteltuina: Luokat ovat ahtaita. Oppitunteja on liian vähän annettuihin tavoitteisiin nähden. opetusryhmät ovat liian suuria. Erilaiset opettajatyypit pärjäävät luokassa eri tavoin, toiset jopa huonosti. Salminen onnistuu havainnollistamaan koulutyön monimutkaisuutta, joka vaikeuttaa olennaisesti sekä maanlaajuista että koulukohtaista kehitystyötä."
Jari O. Hiltunen, Satakunnan Kansa 25.6.2012

”Suomalainen tiedepolitiikka on nopeasti johtamassa siihen, että kasvatustieteilijätkin pyrkivät julkaisemaan lähinnä kansainvälisiä artikkeleita, jolloin kasvatustieteen kontribuutio kotimaiseen keskusteluun sekä oppikirjojen tuottamiseen on vaarassa kuihtua. Siksi Salmisen kirja on kulttuuriteko jo pelkällä olemassaolollaan. Koulun pirulliset dilemmat toimii mainiona oppikirjana, jonka soisi löytävän tiensä kasvatustieteen tutkintovaatimuksiin. Toisaalta se tarjoaisi valistuneita näkökulmia myös jatkuvia uudistuksia vaativille päättäjille sekä koulutuksesta kirjoittaville median edustajille.”
Antti Saari, Kasvatus 5/2012

"Koulun pirulliset dilemmat liikkuu populaarisuuden ja tieteellisyyden välimaastossa. Tehdyt synteesit perustellaan tukevasti ja tinkimättömästi laajaan tutkimuskirjallisuuteen viittaamalla. Teksti on kuitenkin pohdiskelevampaa ja sanakäänteet värikkäämpiä kuin perinteisessä tieteellisessä tekstissä. Tämä tekee kirjasta virkistävän lukukokemuksen – ja kohtalaisen helposti lähestyttävän myös niille, joita tavanomainen akateeminen tekstiformaatti ei innosta."
>> Lue koko arvostelu >>
Mirka Räisänen, Kasvatus & Aika

"Kouluhistorioitsija ja dosentti Jari Salminen on kirjoittanut viisaasti. Koulun tämän hetkinen kehittämistyö kaipaa juuri tällaista perusteellista historiallisen ulottuvuuden ja filosofisen tason sisältävää näkökulmaa."
Jarno Paalasmaa, Steinerkasvatus 1/2013