Pirkko Holmbergille Suomen väriyhdistyksen Iiris-palkinto 2020

13.03.2020

Suomen väriyhdistyksen Iiris 2020 myönnettiin tutkija ja kääntäjä Pirkko Holmbergille Johan Wolfgang von Goethen teksen zur Farbenlehre (suom. Värioppi) suomenkielisen laitoksen käännöstyöstä.

Suomen väriyhdistys perustelee valintaansa seuraavasti: "Goethen Väriopin suomennos on ollut Pirkko Holmbergille Goethen luonnonfilosofiaa koskevan väitöskirjatyön ohessa tapahtuva monivuotinen urakka, joka alkoi jo vuonna 2016. Väriopin laaja-alaisuus, runollinen kieli ja runsaat viittaukset tekevät siitä vaativan suomennettavan. Sen aihepiiri kattaa asioita taiteesta fysiikkaan, fysiologiaan, luonnonfilosofiaan ja kulttuurihistoriaan. SIksi teoksella on kiinnostavuutta laajemminkin kuin vain taidepiireille."

"Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä."

Lisää tietoa yhdistyksen verkkosivuilla: www.svy.fi

Uutuuksia