Riikka Pelosta kirjoittamisen maisteriohjelman vieraileva professori

07.06.2019

Finlandia-palkittu kirjailijamme Riikka Pelo aloittaa elokuussa kirjoittamisen maisteriohjelman vierailevana professorina Taideyliopistossa

Finlandia-palkinnon kuusi vuotta sitten voittanut Riikka Pelo aloittaa Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelman vierailevana professorina. Hänet kutsuttiin tehtävään, joka alkaa 1.8.

Maisteriohjelma toteutetaan Otava-konsernin ja Otavan Kirjasäätiön miljoonatuella. Maisteriohjelmaan valitut kuusi opiskelijaa hakivat siihen omien kirjoitusprojektiensa perusteella, ja professorirekrytoinneissa keskeistä oli löytää parhaat mahdolliset henkilöt ohjaamaan juuri näitä opiskelijoita.

Riikka Pelo toteaa, että kirjailijan työ vaatii nykyaikana usein toimimista suhteessa muihin taiteen- ja tieteenaloihin sekä erilaisiin media-alustoihin. Siksi se vaatii myös ennakkoluulotonta ymmärrystä kirjallisuuden mahdollisuuksista. Tämä taas edellyttää laajaa perehtyneisyyttä oman alan traditioihin.

Kirjoittamisen maisteriohjelma on parhaimmillaan paikka, jossa näitä mahdollisuuksia voi tehdä todeksi kirjallisuuden ja kielen lähtökohdista, ja joka voi antaa valmiuksia uudenlaisen kirjailijuuden ja kirjailijan ammattikuvien muotoutumiselle. Se on toivon mukaan myös paikka, jossa kysyvä, kokeileva ja uusia muotoja luova kirjoittamisen yhteisö voi syntyä,” kiteyttää Pelo.

Muiksi maisteriohjelman vieraileviksi professoreiksi on nimitetty runoilija Mikael Brygger, filosofian tohtori Antti Salminen ja Finlandia-palkittu kirjailija Jussi Valtonen.

Tämänkaltainen opiskelijalähtöinen professorirekrytointi on Suomessa täysin uutta. Ohjelmaan valituissa opiskelijaprojekteissa ja siten myös professorivalinnoissa painottuu proosa, mutta joukosta löytyy myös yksi monitaiteellisen ja yksi digitaalisen kirjoittamisen alueelle sijoittuva projekti,” kertoo kirjoittamisen maisteriohjelman johtaja ja ohjelman suunnittelutyöryhmää vetänyt Jusa Peltoniemi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Kirjoittamisen maisteriohjelma on tutkintoon johtava kaksivuotinen kirjoittajakoulutus, jossa kirjoittamista opiskellaan Taideyliopiston monitaiteisessa ympäristössä. Ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joita ovat kirjoittaminen perinteisissä genreissä, taiteesta kirjoittaminen ja mediasensitiivinen kirjoittaminen. Henkilökohtaisen kirjoitustyön lisäksi opinnoissa keskeistä on kirjoittamisen suhde muihin taiteenaloihin ja yhteiskuntaan. Ohjelmassa kirjoittaminen ymmärretään paitsi itsellisenä myös monimuotoisena ja soveltavana taiteenalana, joka pyrkii laajaan vaikuttavuuteen.

Lue lisää kirjoittamisen maisteriohjelmasta yliopiston nettisivuilta.

Riikka Pelon odotettu, häikäisevä uusi romaani Kaikki elävä ilmestyy syyskuun loppupuolella.

Uutuuksia